Sufiforum.com

2009'da başlayan SUFİFORUM'da İslam; İslam Tasavvuf Geleneği ile ilgili her türlü güncel ya da 'eskimez' konular yer almaktadır. İçerik yenilemeleri tasavvuf.name sitesinden sürdürülmektedir. ALLAH YÂR OLSUN.

Giriş |  Kayıt
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 7 mesaj ] 
Yazar Mesaj
 Mesaj Başlığı: ABD şimdi de tasavvufçuları mı “hizaya” sokmaya çalışıyor?
MesajGönderilme zamanı: 13.04.11, 19:56 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı

Kayıt: 19.08.10, 04:41
Mesajlar: 69
ABD şimdi de tasavvufçuları mı “hizaya” sokmaya çalışıyor?

Hasan ERDEN

İslam dünyasından bazı tasavvuf uleması, El-Ezher Şeyhi Prof. Dr. Ahmed et-Tayyib’in öncülüğünde “Uluslararası Sufî Âlimler Birliği” adı altında bir oluşum meydana getiriyorlarmış. Birliğin kuruluş amaçları şöyle açıklanmış: Tarikatları ıslah çalışmaları yürütülecek, Bidatlara karşı mücadele edilecek, İslam tasavvufuna haksız yere nisbet edilen uygulamalara karşı durulacak ve aşırı uçlara karşı mücadele edilecek. (1)

Bu çalışmanın İslam dünyasının büyük karışıklıklarla ve değişimlerle karşı karşıya bulunduğu bir sırada meydana gelmesi insanın aklına şu soruları getiriyor: Tasavvuf alanındaki bu hareketlenmeyi başlatanlar kendi iradeleriyle mi, yoksa İslam dünyasını değiştirmeğe ve biçimlendirmeğe çalışan ABD’nin dürtüleriyle ve fitleriyle mi böyle bir çalışmaya girişiyorlar?
Bu çalışmanın, ABD’nin İslam ülkelerinde başlattığı değişim operasyonlarıyla bir ilgisi var mıdır?
Nitekim ABD sömürgeciliğinin tasavvuf gücüne ve tarikatlara son yıllarda büyük ilgi göstermesi bu sorgulamanın ne kadar yerinde olduğunu açıkça gösteriyor.

CIA TASAVVUF VE TARİKATLARLA NEDEN İLGİLENİYOR?
ABD’nin, Sovyetler’i parçalamak üzere geliştirdiği stratejilerde, Sovyet topraklarındaki Müslüman ülkelerin kontrol edilmesini sağlamak için tasavvuf gruplarına ve tarikatlara nüfuz etmeye büyük önem ve öncelik verilmiştir. Özellikle Afganistan’da tasavvuf ağırlıklı cihat grupları ABD tarafından desteklenmiş ve yönlendirilmiştir. Bu dönemde tarikatlar üzerinde çalışanlardan Eski CIA şeflerinden Paul Henze, Türkiye ile ilgili yazdığı bir raporda şöyle demiştir:
“Eski Sovyetler’de püriten Vahhabi doktrinler, kirlenmeye ve materyalizme karşı panzehir olarak yaygınlaştı. Bunların Soğuk Savaş sonrasındaki demokratik düzenlerde nasıl bir tavır alacakları henüz belli değil.(...) Said-i Nursi’nin öğrencileri olan Nurcular, bilim, modern bilgi ve ciddi modern eğitimin, geleneksel olarak İslam’da bulunduğunu savunuyorlar. (…) Türkiye’nin doğusunda ve kasabalarında yaygın olan Nakşibendiler, eski Sovyetler’de ve İslam dünyasında oldukça güçlüdürler. Gerici değillerdir. Nakşibendiler, eski Sovyetler’deki bağımsız Türki cumhuriyetlerde ortaya çıkan girişimci sınıflar için doğal bir bağlantı noktası işlevini görmektedirler.” (2)

CIA’ye bağlı çalışan Araştırma kuruluşu RAND Corporation tarafından 2003 yılında yayımlanan ve Cheryl Benard’a hazırlattırılan “Sivil Demokratik İslam: Ortaklar; Kaynaklar ve Stratejiler” başlıklı raporda “Sufiler” başlıklı bir bölüm bulunmaktadır.
Bu bölümde Afganistan ve Irak gibi köklü tasavvufi geleneklere bağlı ülkelerde tasavvufun gücüne ve entellektüel potansiyeline dikkat çekilmiştir ve “Sufizmi güçlendir. Sufi geleneğin, tarihlerinin parçası olduğuna inandır. Sufi öğretileri müfredatlara sok.” denilmiştir. (3)
Yine CIA’ye bağlı kuruluş "RAND Corporation"un 2007 tarihinde Angel Rabasa, Cheryl Benard, Lowell H. Schwartz ve Peter Sickle adlı araştırmacılara hazırlattığı “Ilımlı Müslüman Ağları İnşası” (Building Moderate Muslim Networks) başlıklı raporda da “sufiler” (tasavvuf ehli gruplar) ABD çıkarları için işbirliğine açık “Potansiyel Ortaklar” olarak nitelendirilmiştir. (4)
1990’lı yıllarda ABD hükümetine verdiği gizli raporda “Amerika Türkiye’deki tarikatları desteklemelidir” demiştir.
Yaklaşık 40 yıl boyunca Türkiye’de tarikatlar ve cemaatlerle yakından ilgilenen Fuller’in “40 senedir tesbih çekiyorum” sözü meşhurdur. (5)
“Graham E.Fuller’in Türkiye’deki Nurculuk araştırmalarını RAND üstünden para ile destekleyen Earhart Foundation, yılda 2 milyon dolar verirken, tek tek profesörlere yılda 100 biner dolar ödemektedir.” (6)

ABD: “TASAVVUF İTAATİ ÖĞRETİR SOFİLİĞİ KULLANMALIYIZ”
2003 yılının Ekim ayında Washington'da düzenlenen "Tasavvufu ve Amerikan politikasındaki potansiyel rolünü anlamak'' başlıklı panelde, Amerika’nın İslam dünyasına karşı başarı sağlayabilmesi için tasavvuf felsefesine yönelmesi önerilmiştir. ABD’nin önde gelen düşünce kuruluşlarından Nixon Merkezi tarafından, bu kuruluşun yerinde düzenlenen, Zeyno Baran'ın yönettiği panelde Amerika’nın, İslam dünyasına yönelik politikalarında tasavvufu ve tarikatları nasıl kullanması lazım geldiği tartışılmıştır. Panele, Yahudi asıllı stratejistlerden Tarihçi Bernard Lewis ve ABD'de Nakşibendi lideri olarak nitelendirilen Şeyh Muhammed Hişam Kabbani katılmıştır. (7)

Tarihçi Lewis, tasavvufun ABD stratejileri ve politikaları açısından önemine dikkat çeken konuşmasında "tasavvufta, Tanrı'nın eşit olarak kilisede, camide, sinagogda olmasının kabul edildiğini" iddia etmiştir. Lewis’in, sofiliği İslam’dan başka sanki Hıristiyanlığı ve Yahudiliği de kapsıyormuş gibi gösteren bu değerlendirmesi, üç dini birleştirmeyi hedefleyen sömürgeci stratejilere tasavvufun nasıl uydurulmağa ve biçimlendirilmeğe çalışıldığını ortaya koymuştur.
Panelde konuşan Şeyh Kabbani de "ABD başarıya ulaşmak istiyorsa, tasavvufçularla çalışmalıdır" demiştir. Tasavvuf felsefesine göre, başındaki liderden memnun olmayan halkın, sultanla savaşma yoluna gitmesinin yasak olduğunu ileri sürerek, sofiliğin insanları itaate alıştırdığına dikkat çeken Kabbani, "Amerika bu durumda ne yapmalı? Tasavvuf felsefesiyle yönetilen halk, rejim ona ne derse ona göre hareket edecektir.” diye konuşmuştur.

1991 yılında Amerika’da Sufi Nakşıbendi Vakfı'nı kuran ve o dönemden beri bölgede 30 sufi merkezi açan Kabbani, Washington'un, herkesin kolay kolay giremediği think-tank salonlarında üstünde cübbesi, başında sarığı ve uzun sakalıyla bir Nakşibendi şeyhi olarak serbestçe gezebilen bir kişidir. Örneğin; ABD stratejilerinin belirlenmesinde büyük rol oynayan Uluslararası ve Stratejik Araştırmalar Merkezi/CSIS’ın İslam dünyasıyla ilgili toplantılarında hazır bulunmaktadır. (8)

SONUÇ
Kısacası, ABD İslam dünyasını değiştirmeğe ve biçimlendirmeye yönelik sömürgeci stratejilerinde pek çok İslami motifleri ve değerleri kullandığı gibi, tasavvuf gücünü ve tarikatları da kullanabilmek için çalışmalar yapıyor. Sofi alimlerinin Amerika adına hareket eder hale gelebilmesini sağlayacak zeminler ve oluşumlar meydana getirmeğe çalışıyor. Tabiri caizse tasavvuf dünyasını “hizaya” getirmeğe çalışıyor.
Okuyucularımız daha önceki yazılarımızdan hatırlayacaklardır: ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Morton Abramowitz, 28 Şubat olayından önceki yıllarda Türkiye’nin başında bulunanlara “İslami kesimleri hizaya sokulması” gerektiği konusunda tehdit dolu bir mesaj göndermişti. Bu mesajdan birkaç yıl sonra 28 Şubat olayı gerçekleştirilmişti.
Anlaşılan İslam dünyasında ABD’nin “hizaya” getirme operasyonlarında sıra tasavvuf dünyasına geldi.
Müslümanlar, özellikle konumuzla ilgili olarak tasavvufçular ve tarikatlar, acaba ABD’nin istediği hizaya mı gelecekler, yoksa Yüce Allah’ın emrettiği hizada mı duracaklar?
Sevgiler saygılar
Herden1950@hotmail.com
_______________
1Timetürk, 07 Nisan 2011
2 Cengiz Özakıncı, United States Of İrtica 1945-1999 Soğuk Savaş Dönemi’nden Yeni Dünya Düzeni’ne Türkiye’de İrtica ve Emperyalizm, otopsi, 4. Basım, s: 145-146, Aldığı kaynak: Haluk Geray, “Yeni Dünya Senaryoları Ve Türkiye”, Cumhuriyet Gazetesi, 20.2.195)
3 Civil Democratic İslam: Partners, resources, and strategies , Cheryl Benard, RAND Corp; http://www.rand.org/pubs/monograph_repo ... MR1716.pdf
4 Building Moderate Muslim Networks, RAND Corp.; http://www.rand.org/pubs/monographs/2007/RAND_MG574.pdf
5 Röportaj: Devrim Sevimay, Vatan Gazetesi, 1 Kasım 2004
6 Mustafa Yıldırım, Sivil Örümcek Ağında, s: 373, A.K.: “Endowing the Right-wing Academic Agenda” Sara Diamond, caq, 38, s. 46-47
7 Yeni Şafak Gazetesi, 26.10.2003
8 http://arsiv.zaman.com.tr/2002/10/20/ya ... taslan.htm

http://www.gunisigigazetesi.net/kategori.php?id=4162


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: ABD şimdi de tasavvufçuları mı “hizaya” sokmaya çalışıyor?
MesajGönderilme zamanı: 14.04.11, 08:02 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı

Kayıt: 11.04.10, 21:30
Mesajlar: 29
İbn Arabi'nin dinlerin aşkın birliğine yönelik tezlerini de kullanırlarsa hiç sıkıntı çekmeyeceklerdir :)


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: ABD şimdi de tasavvufçuları mı “hizaya” sokmaya çalışıyor?
MesajGönderilme zamanı: 14.04.11, 08:53 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Moderator
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 14.12.08, 22:59
Mesajlar: 666
cogito yazdı:
İbn Arabi'nin dinlerin aşkın birliğine yönelik tezlerini de kullanırlarsa hiç sıkıntı çekmeyeceklerdir :)


Muhyiddin İbnu Arabi Hz.lerinin hangi eserlerini okudunuz?


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: ABD şimdi de tasavvufçuları mı “hizaya” sokmaya çalışıyor?
MesajGönderilme zamanı: 14.04.11, 09:26 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı

Kayıt: 11.04.10, 21:30
Mesajlar: 29
Üzerinde epey çalıştım.


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: ABD şimdi de tasavvufçuları mı “hizaya” sokmaya çalışıyor?
MesajGönderilme zamanı: 14.04.11, 15:53 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Moderator
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 14.12.08, 22:59
Mesajlar: 666
cogito yazdı:
Üzerinde epey çalıştım.


Hangi eserleri üzerinde çalıştınız? Neyini çalıştınız? :)


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: ABD şimdi de tasavvufçuları mı “hizaya” sokmaya çalışıyor?
MesajGönderilme zamanı: 15.04.11, 13:18 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı
Moderator
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 14.12.08, 22:59
Mesajlar: 666
Ruhan yazdı:
cogito yazdı:
Üzerinde epey çalıştım.


Hangi eserleri üzerinde çalıştınız? Neyini çalıştınız? :)


Demek ki Muhyiddin İbnu Arabi hz.lerini hiç okumamışsınız. Müfterilerin söyledikleriyle İslam alimlerini, Allah'ın sadıklarını karalamaktasınız... Sizi forumdan gönderiyoruz. Kulaktan dolma kırıntılarla hüküm sahibi olanlarla işimiz olmaz.. :x


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
 Mesaj Başlığı: Re: ABD şimdi de tasavvufçuları mı “hizaya” sokmaya çalışıyor?
MesajGönderilme zamanı: 19.11.12, 17:23 #mesajın linki (?)
Çevrimdışı

Kayıt: 19.08.10, 04:41
Mesajlar: 69
"İslam dünyasından bazı tasavvuf uleması, El-Ezher Şeyhi Prof. Dr. Ahmed et-Tayyib’in öncülüğünde “Uluslararası Sufî Âlimler Birliği” adı altında bir oluşum meydana getiriyorlarmış. Birliğin kuruluş amaçları şöyle açıklanmış: Tarikatları ıslah çalışmaları yürütülecek, Bidatlara karşı mücadele edilecek, İslam tasavvufuna haksız yere nisbet edilen uygulamalara karşı durulacak ve aşırı uçlara karşı mücadele edilecek."


Başa Dön
 Profil Özel mesaj gönder  
 
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 7 mesaj ] 

Tüm zamanlar UTC + 2 saat


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz

Geçiş yap:  
cron
   Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group

Türkçe çeviri: phpBB Türkiye