sufiforum.com
http://www.sufiforum.com/

Bakî Billah Hz.nin İmam-ı Rabbanî'yi rüyalarında görmesi
http://www.sufiforum.com/viewtopic.php?f=70&t=5172
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Yazar:  hayy_ata [ 22.12.10, 11:02 ]
Mesaj Başlığı:  Bakî Billah Hz.nin İmam-ı Rabbanî'yi rüyalarında görmesi

Muhammed Bakî-Billah Hz.nin İmam-ı Rabbanî Ahmed Sirhindî'yi rüyalarında görmesi

Bakî Billah, Ahmed Sirhindî'ye Mâverâünnehr'de şeyhi Hâcegî İmkenegî'nin yanında iken gördüğü bir rüyayı anlattı:

I
Bu rüyada bir papağan gelip Bakî Billah'ın eline konmuş, Bakî Billah onun gagasına kendi ağız suyundan damlatınca papağan konuşmaya başlamış ve Bakî Billah'ın ağzına gagasından şeker dökmüştü. Şeyhi İmkencgî, papağanın Hindistan kuşlarından olduğunu; Bakî Billah'ın Hindistan'da irşad ile meşgul olurken değerli bir insan yetiştireceğini; o değerli zâtın feyzi ve fikirleriyle insanların aydınlanacağını söylemişti. Bakî Billah bu olayı anlattıktan sonra Ahmed Sirhindî'ye: "Biz, bu rüyanın size işaret ettiğini düşünüyoruz." dedi.

II
Bakî Billah, Ahmed Sirhindî'ye gördüğü bir başka rüyayı (vakıa) da anlattı.
Şeyhi imkenegî'nin yanından dönerken Sirhind'e geldiğinde rüyasında kendisine: "Sen kutbun yakınına inmişsin." diye hitâb edilmiş ve kutbun sureti (hilyesi, siması) gösterilmişti. Bakî Billah, Ahmed Sirhindî'ye: "Sizi gördüğüm ilk gün suretinizin, o gördüğüm surete uygun olduğunu ve sizde o kabiliyetin bulunduğunu anladım." dedi.16

Bu sözler Sirhindî için muhtemelen önemli bir motivasyon olmuştur.

Ahmed Sirhindî'nin intisâb ettiği dönemde Bakî Billah mutluluğunu, bir dostuna yazdığı mektupta şöyle ifade ediyordu:

"Sirhind'den Şeyh Ahmed isminde ilmi çok, ameli güçlü bir yiğit birkaç gün bizimle oturup kalktı. Ondan, çok ilginç hâler müşahede edildi. Muhtemelen âlemin kendisiyle aydınladığı bir lâmba olacak” 17


16. Kişmî, Berekât, s. 140-141; Bedreddîn Sirhindî, Hazârâtu'l Kuds, II, 43-44.
17. Bakî Billâh, Külliyât-ı Bakî Billâh (nşr. Ebu’l Hasan Zeyd Fârûkî-Burhân Ahmed Fârûkî) Lahor, 1967.s.130; Kişmî, ae, s.144-145; Bedreddîn Sirhindî, ae,II,44.

Necdet Tosun, İmam-ı Rabbânî Ahmed Sirhindî, İnsan Yayınları, 2. Baskı, İstanbul,2009. s.21-22.

1. sayfa (Toplam 1 sayfa) Tüm zamanlar UTC + 2 saat
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/