sufiforum.com
http://www.sufiforum.com/

Rabbani Ölçüler: Şeyhe Muhabbet
http://www.sufiforum.com/viewtopic.php?f=69&t=3511
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Yazar:  rabbani [ 18.12.09, 09:34 ]
Mesaj Başlığı:  Rabbani Ölçüler: Şeyhe Muhabbet

46. Bölüm: Şeyhe Muhabbet:

Biz şeyhimizin (Bâkî Billâh’ın) sohbet ve hizmetinde dört kişi idik ve insanların nazarında diğer mürîdlerden daha seçkindik. Her birimizin şeyhimize karşı özel bir muhabbeti ve ayrı bir irtibâtı vardı. Bu fakîr kesin olarak inanıyordu ki, peygamber efendimizin zamanından sonra böyle bir sohbet ve berâberlik meydana gelmemiştir. Yine bu fakîr, peygamber efendimizin sohbetine yetişemediyse de, şeyhimizin bu sohbetinden mahrûm kalmadığı için şükrediyordu.

Şeyhimiz o diğer üç arkadaşın hâlini şöyle anlatırdı: Fülân kişi bizi tekmîle (halkı kemâle ulaştırmaya) lâyık görür ama irşâda lâyık görmez. Ona göre irşâd, tekmîlden üstündür. Fülân kişinin bizimle bir işi yoktur. Diğer (üçüncü) kişi hakkında ise “O bizi inkâr ediyor” derdi. Her birimize, şeyhimize olan muhabbet ve inanç nisbetinde nasip ulaştı.

Bilmek gerekir ki, mürîdin kendi şeyhinin üstünlüğü ve kâmilliğine olan inancı, muhabbetin tesirlerinden ve irtibâtın sonuçlarındandır. Bu da fayda verme ve faydalanmaya sebeptir.

Ancak şeyhi, (peygamberler ve sahâbe gibi) üstünlükleri şerîatta bildirilen kişilerden daha üstün görmemelidir. Çünkü bu durum muhabbette aşırıya gitmektir. Bu da kötü bir şeydir.

Şîa, Ehl-i Beyt’e yani peygamber nesline olan aşırı sevgileri yüzünden harâb olmuştur.

Hıristiyanlar Hz. Îsâ’ya (a.s) olan aşırı sevgileri sebebiyle ona “Allah’ın oğlu” demişler ve sonsuz bir hüsrânda kalmışlardır.

Ancak mürîd şeyhini diğer insanlardan üstün tutarsa bu câizdir, hattâ tarîkatta gereklidir. Şeyhini üstün görmek, mürîdin kendi tercih ve ihtiyârı ile değildir. Mürîd istîdâd ve kâbiliyet sâhibi ise, bu sevgi ve üstünlük inancı onda kendiliğinden oluşur. Bu vesîleyle de şeyhinin kemâlât ve yüksek hâllerini kazanır. Şeyhi üstün bilme durumu mürîdin kendi irâde ve tercihi ile olur, zorlamayla oluşursa bu câiz değildir, bir netîce ve fayda da vermez.


MEBDE’ VE ME‘ÂD (RABBÂNÎ İLHAMLAR)

İMÂM-I RABBÂNÎ

Doç Dr. Necdet TOSUN

SUFİ Kitap

Yazar:  erbainer [ 16.06.10, 12:44 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Rabbani Ölçüler: Şeyhe Muhabbet

Alıntı:
Ancak şeyhi, (peygamberler ve sahâbe gibi) üstünlükleri şerîatta bildirilen kişilerden daha üstün görmemelidir. Çünkü bu durum muhabbette aşırıya gitmektir. Bu da kötü bir şeydir.

Şîa, Ehl-i Beyt’e yani peygamber nesline olan aşırı sevgileri yüzünden harâb olmuştur.

Hıristiyanlar Hz. Îsâ’ya (a.s) olan aşırı sevgileri sebebiyle ona “Allah’ın oğlu” demişler ve sonsuz bir hüsrânda kalmışlardır.


Rabbanî Ölçüler, önümüzdedir elhamdulillah...

1. sayfa (Toplam 1 sayfa) Tüm zamanlar UTC + 2 saat
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/